Migrationsrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i asylrätt. Det är Migrationsverket som förordnar mig, men du har rätt att själv välja vem du vill ska företräda dig under asylprocessen. Jag har mycket lång erfarenhet av den här typen av uppdrag.

Behöver du hjälp med andra migrationsrättsliga ärenden som arbetstillstånd, familjeåterförening, uppehållsrätt, visum och svenskt medborgarskap kan du anlita mig som privat ombud.

Jag åtar mig även privata uppdrag om du vill klaga hos Europadomstolen eller FN:s kommitté mot tortyr. 2011 fick jag Sverige fällt i FN:s kommitté mot tortyr.

Vill du att jag ska föreläsa, kontakta mig så går vi igenom upplägg och kostnader. Jag har stor erfarenhet av att föreläsa om migrationsrätt.

 
loading