Socialrätt

Jag hjälper dig i olika tvångsmål och för din talan. Det är domstolen som förordnar mig som ditt offentliga biträde, men du har rätt att föra fram önskemål om vem du vill ha. De uppdrag jag åtar mig är LPT, LRV, LVM och LVU.

LPT dvs. Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär att svårt psykiskt sjuka personer kan bli intagna för vård mot sin vilja. Det är bara personer som lider av en allvarlig psykisk störning som kan vårdas mot sin vilja.

LRV innebär att en person som har begått brott i vissa fall kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Detta regleras i lagen om rättspsykiatrisk vård. Domstolen måste kontinuerligt ta ställning till om vården ska förlängas. Den här prövningen sker efter anmälan av chefsöverläkaren var sjätte månad eller efter ansökan av patienten.

LVM är vård som ges en missbrukare enligt lagen om vård av missbrukare om personen det gäller ej vill ha vård. Syftet är att avbryta ett missbruk av alkohol eller narkotika och motivera till behandling under frivilliga former.

LVU innebär att om föräldrar till ett barn inte kan ge barnet det stöd som behövs, eller om barnet själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet så kan barnet tas om hand enligt lagen om vård av unga.

 
loading