Rättsområden

Brottmål

Jag företräder både dig som är misstänkt för brott och som har utsatts för brott.

OFFENTLIG FÖRSVARARE
Den som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare och rätt att begära att jag ska förordnas om du vill det.

Jag åtar mig alla mig typer av försvararuppdrag (alla brott) i alla delar av Sverige och hjälper dig med allt som rör brottmålet.

Jag företräder även dig som vill ha en privat försvarare.

Du når mig dygnet runt om du behöver hjälp.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE
Om du har blivit utsatt för brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen i målet och för din skadeståndstalan. Som målsägandebiträde får jag betalt av staten och kostar ingenting för dig.

Jag är ditt stöd under brottmålsprocessen.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN
Då en vårdnadshavare eller någon som står vårdnadshavaren nära misstänks för brott kan en särskild företrädare förordnas. Den särskilda företrädaren ska, i barnets vårdnadshavares ställe, tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Som särskild företrädare får jag betalt av staten och kostar ingenting för barnet.

Familjerätt

Jag hjälper dig om du behöver hjälp vid äktenskapsskillnad, vårdnad och umgänge av barn. Jag ger dig råd och vägledning för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Migrationsrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i asylrätt. Det är Migrationsverket som förordnar mig, men du har rätt att själv välja vem du vill ska företräda dig under asylprocessen. Jag har mycket lång erfarenhet av den här typen av uppdrag.

Behöver du hjälp med andra migrationsrättsliga ärenden som arbetstillstånd, familjeåterförening, uppehållsrätt, visum och svenskt medborgarskap kan du anlita mig som privat ombud.

Jag åtar mig även privata uppdrag om du vill klaga hos Europadomstolen eller FN:s kommitté mot tortyr. 2011 fick jag Sverige fällt i FN:s kommitté mot tortyr.

Vill du att jag ska föreläsa, kontakta mig så går vi igenom upplägg och kostnader. Jag har stor erfarenhet av att föreläsa om migrationsrätt.

Socialrätt

Jag hjälper dig i olika tvångsmål och för din talan. Det är domstolen som förordnar mig som ditt offentliga biträde, men du har rätt att föra fram önskemål om vem du vill ha. De uppdrag jag åtar mig är LPT, LRV, LVM och LVU.

LPT dvs. Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär att svårt psykiskt sjuka personer kan bli intagna för vård mot sin vilja. Det är bara personer som lider av en allvarlig psykisk störning som kan vårdas mot sin vilja.

LRV innebär att en person som har begått brott i vissa fall kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Detta regleras i lagen om rättspsykiatrisk vård. Domstolen måste kontinuerligt ta ställning till om vården ska förlängas. 

LVM är vård som ges en missbrukare enligt lagen om vård av missbrukare om personen det gäller ej vill ha vård. Syftet är att avbryta ett missbruk av alkohol eller narkotika och motivera till behandling under frivilliga former.

LVU innebär att om föräldrar till ett barn inte kan ge barnet det stöd som behövs, eller om barnet själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet så kan barnet tas om hand enligt lagen om vård av unga.