Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i hela Europeiska unionen. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL). GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet.

Advokatbyråns kontaktformulär är krypterat och skyddas med ett SSL-certifikat. Detta innebär att all information som du som besökare lämnar på webbplatsen skyddas.

Det är Advokatbyrån Emma Persson som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som byrån erhåller i samband med uppdrag. Dataskyddsombud är Advokat Emma Persson.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan byrån inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

För advokatbyråns policy för behandling av personuppgifter och information om hur dina personuppgifter hanteras om du är klient eller vill bli klient kontakta mig Advokat Emma Persson: 070-508 85 18 eller emma@advokatemmapersson.se.

 
loading